Pyka, A. (2019). Przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych. Aspekty prawne. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 79–101. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.4