Wojciechowicz, J. (2019). Tryb postępowania przed organem rentowym w sprawach świadczeń z tytułu wypadku przy pracy. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 103–123. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.5