Zwolak, S. (2019). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. II OSK 1697/16. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 165–177. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.8