Bisztyga, A. (2019). Renata Kusiak-Winter, Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności zperspektywy determinantów prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, ss. 313, ISBN 978-83-66066-38-0. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 179–182. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.9