Borecki, P. . (2020). Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny pedofilskie duchownego – wyrok na miarę precedensu. Uwagi w sprawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2020 r., sygn. II CSK 124/19. Studia Prawa Publicznego, (3 (31), 33–52. https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.2