Gacek, P. . (2020). Obniżenie policjantowi nagrody rocznej w przypadku popełnienia przewinienia dyscyplinarnego stwierdzonego w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym. Studia Prawa Publicznego, (3 (31), 73–98. https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.4