Banaszak, B. . (2020). Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymusza na ustawodawcy ustawową regulację struktury organizacyjnej i właściwości sądów powszechnych?. Studia Prawa Publicznego, (3 (31), 119–135. https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.6