Mucha, J. (2021). Sprawozdanie z IV Konferencji Szkoleniowej i VII Poznańskiego Salonu Mediacji „Ugoda mediacyjna i koszty mediacji”, Poznań, 21 października 2020 r. Studia Prawa Publicznego, (1(33), 167-171. https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.10