Borecki, P. (2021). „Tęczowa zaraza” a niezależność Kościoła i godność człowieka. Uwagi do wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 8 grudnia 2020 r., sygn. I C 1357/19. Studia Prawa Publicznego, (1(33), 139–154. https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.6