Wojtczak, K. . (2021). Tytuł profesora w postępowaniu przed Radą Doskonałości Naukowej. Studia Prawa Publicznego, (2(34), 9–63. https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.1