Wichrowski, F. Z. . (2021). Perspektywy rozwoju zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. Studia Prawa Publicznego, (3(35), 141–158. https://doi.org/10.14746/spp.2021.3.35.5