Sancewicz, P. (2021). Przestrzeń obowiązywania aktów prawa miejscowego po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Studia Prawa Publicznego, (4 (36), 59–77. https://doi.org/10.14746/spp.2021.4.36.3