Rozczyński, B. . (2022). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Simplifications of administrative procedure”, Poznań, 16–17 września 2021 r. Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 215–225. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.12