Jachimowicz-Jankowska, P. (2022). Uzdrowiskowe władztwo zakładowe oraz jego wpływ na prawa i obowiązki pacjentów zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 85–124. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.4