Pawłowski, S. (2022). Wykonywanie zawodu lekarza przez cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE a znajomość języka polskiego. Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 9–28. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.1