Szudejko, P. (2022). Przerywanie ciąży – rozważania w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 1/20. Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 61–83. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.3