Dąbrowska, A. (2022). Solomon Dersso, Forty years of the African Charter and the reform issues facing the discourse and practice of human rights (Czterdzieści lat Karty Afrykańskiej i problemy reform, przed którymi stoi polemika z prawami człowieka i praktyka ich stosowania) „African Human Rights Law Journal” 2021, vol. 21, no. 2. Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 211–212. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.10