Jachimowicz-Jankowska, P. . (2022). Małgorzata Grześków, Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 237, ISBN 978-83-8198-315-0. Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 199–210. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.9