Dąbrowska, A. (2022). Historia powstania regionalnych trybunałów praw człowieka. Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 125–150. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.5