KOSIŃSKI, E.; TRELA, A. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. I FSK 1493/14. Studia Prawa Publicznego, [S. l.], n. 1(13), p. 149–161, 2019. DOI: 10.14746/spp.2016.1.13.7. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/14814. Acesso em: 31 sty. 2023.