KOTOWSKA-LEWIŃSKA, M. Collette Snowden, Sally Lewis, Rozbieżne komunikaty: publiczna dyskusja na temat szkolnictwa wyższego a nietypowi studenci w Australii), „Higher Education” 2015, vol. 70, iss. 3 (opr. Monika Kotowska-Lewińska). Studia Prawa Publicznego, n. 1(13), p. 172-173, 4 grudz. 2019.