FIKTUS, P. W poszukiwaniu euro-atlantyckiej doktryny wolności słowa, pod red. Michała Urbańczyka, Łukasza D. Bartosika, Natalii Zagórsk-iej, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Poznań–Łódź 2019. Studia Prawa Publicznego, n. 2(26), p. 175-178, 15 cze. 2019.