BINIASZ-CELKA, Danuta. Cywilnoprawne aspekty umów zawieranych pomiędzy organem administracji publicznej a organizacją pozarządową w celu realizacji zadań publicznych. Studia Prawa Publicznego, [S. l.], n. 4(28), p. 53–78, 2019. DOI: 10.14746/spp.2019.4.28.3. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/22134. Acesso em: 24 lip. 2024.