BORECKI, P. „Tęczowa zaraza” a niezależność Kościoła i godność człowieka. Uwagi do wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 8 grudnia 2020 r., sygn. I C 1357/19. Studia Prawa Publicznego, n. 1(33), p. 139-154, 15 mar. 2021.