DĄBROWSKI, K. Elena Chernikova, Financial Law and Financial Science: Development and Interaction (Prawo finansowe i nauka o finansach: rozwój i interakcja), „Acta Universitatis Carolinae – Iuridica” 2020, vol. 66, no. 3, s. 37–42, DOI: 10.14712/23366478.2020.23. Studia Prawa Publicznego, n. 1(33), p. 163-164, 15 mar. 2021.