PAWŁOWSKI, S. Wykonywanie zawodu lekarza przez cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE a znajomość języka polskiego. Studia Prawa Publicznego, [S. l.], n. 1 (37), p. 9–28, 2022. DOI: 10.14746/spp.2022.1.37.1. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/34047. Acesso em: 29 lis. 2022.