DĄBROWSKA, Anna. Solomon Dersso, Forty years of the African Charter and the reform issues facing the discourse and practice of human rights (Czterdzieści lat Karty Afrykańskiej i problemy reform, przed którymi stoi polemika z prawami człowieka i praktyka ich stosowania) „African Human Rights Law Journal” 2021, vol. 21, no. 2. Studia Prawa Publicznego, [S. l.], n. 1 (37), p. 211–212, 2022. DOI: 10.14746/spp.2022.1.37.10. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/34052. Acesso em: 22 cze. 2024.