BORECKI, P. Immunitet jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność za nadużycia seksualne duchowieństwa. Rozważania na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 października 2021 r. w sprawie J.C. i inni v. Belgia (Skarga nr 11625/17). Studia Prawa Publicznego, [S. l.], n. 1 (37), p. 151–168, 2022. DOI: 10.14746/spp.2022.1.37.6. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/34063. Acesso em: 3 grudz. 2022.