Narożniak, Agnieszka. 2019. „Giulia Vicini, Rozporządzenie dublińskie między Strasburgiem I Luksemburgiem: Nowe ukształtowanie Zasady Non-Refoulement W Imię Wzajemnego Zaufania?”. Studia Prawa Publicznego, nr 2(18) (grudzień):207-8. https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.9.