Grzejdziak-Przybyłowicz, Agnieszka. 2019. „Prawo Do Nauki. Prawa Dziecka-Ucznia”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(20) (grudzień):95-126. https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.4.