Trupkiewicz, Marcin. 2019. „Kilka Uwag O Internetowej Platformie Aukcyjnej umożliwiającej Uzyskanie Wsparcia W Zakresie Odnawialnych źródeł Energii W kontekście podpisów Elektronicznych”. Studia Prawa Publicznego, nr 3(19) (grudzień):117-32. https://doi.org/10.14746/spp.2017.3.19.6.