Mizerski, Rafał. 2019. „Gwarancje Proceduralne Na Wypadek Wydalenia Cudzoziemca W Systemie Europejskiej Konwencji Praw człowieka”. Studia Prawa Publicznego, nr 3(15) (grudzień):61-96. https://doi.org/10.14746/spp.2016.3.15.3.