Kochowska, Ewelina. 2019. „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Korporacji międzynarodowych Wyzwaniem Dla Systemu Ochrony Inwestycji Zagranicznych”. Studia Prawa Publicznego, nr 3(15) (grudzień):99-129. https://doi.org/10.14746/spp.2016.3.15.4.