Wojtczak, Krystyna. 2019. „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Pod Red. E. Ury, S. Pieprznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 185”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(16) (grudzień):201-5. https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.9.