Staniszewska, Lucyna. 2019. „Modele odpowiedzialności Za Delikt Administracyjnysankcjonowany Karami Fi Nansowymi Na Przy-kładzie Wybranych krajów Europejskich”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(13) (grudzień):67–83. https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.3.