Narożniak, Agnieszka. 2019. „Dallal Stevens, Co Rozumiemy Przez ochronę?, “International Journal on Minority and Group Rights” 2013, Vol. 20, S. 2 (opr. Agnieszka Narożniak)”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(13) (grudzień):175-76. https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.13.