Kosiński, Eryk, i Anna Trela. 2019. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 14 Kwietnia 2015 r., Sygn. I FSK 1493/14”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(13) (grudzień):149–161. https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.7.