Kotowska-Lewińska, Monika. 2019. „Collette Snowden, Sally Lewis, Rozbieżne Komunikaty: Publiczna Dyskusja Na Temat Szkolnictwa wyższego a Nietypowi Studenci W Australii), «Higher Education» 2015, Vol. 70, Iss. 3 (opr. Monika Kotowska-Lewińska)”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(13) (grudzień), 172-73. https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.11.