Tabernacka, Magdalena. 2018. „Zastosowanie Komunikacji Elektronicznej W Mediacjach W Administracji Publicznej”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(24) (grudzień):65-82. https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.4.