Chludziński, Bartłomiej. 2018. „O Potrzebie Alternatyw Dla sądowego Rozstrzygania sporów pomiędzy władzami Administracyjnymi a Podmiotami Prywatnymi W świetle Zalecenia Komitetu Rady Ministrów R (2001)9”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(24) (grudzień):83-100. https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.5.