Wegner, Joanna. 2019. „Przyszłość Form Konsensualnych W postępowaniu Administracyjnym”. Studia Prawa Publicznego, nr 2(26) (czerwiec):53-73. https://doi.org/10.14746/spp.2019.2.26.2.