Wojciechowicz, Joanna. 2019. „Obowiązek Zwrotu nienależnie Pobranego zasiłku Chorobowego W związku Z podjęciem Pracy Zarobkowej W Orzecznictwie sądów Powszechnych I Sądu Najwyższego”. Studia Prawa Publicznego, nr 2(26) (czerwiec):159-73. https://doi.org/10.14746/spp.2019.2.26.7.