Zakashvili, Ucha. 2019. „Szczególne Uwarunkowania Prawne rozbiórki budynków I Bu-Dowli Wybudowanych Bez Pozwolenia Na działce państwowej objętej Ograniczeniem Zabudowy”. Studia Prawa Publicznego, nr 3(27) (wrzesień):73-92. https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.3.