Kruś, Maciej. 2019. „Umowa Urbanistyczna Jako przykład Umowy Administracyjnej Na Tle Polskiego I Europejskiego porządku Prawnego”. Studia Prawa Publicznego, nr 3(27) (wrzesień):117-38. https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.5.