Zwolak, Sławomir. 2019. „Granice władztwa Planistycznego Przy Uchwalaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(28) (grudzień):9-26. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.1.