Biniasz-Celka, Danuta. 2019. „Cywilnoprawne Aspekty umów Zawieranych pomiędzy Organem Administracji Publicznej a Organizacją pozarządową W Celu Realizacji Zadań Publicznych”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(28) (grudzień):53-78. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.3.