Zwolak, Sławomir. 2019. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 8 Czerwca 2018 r., Sygn. II OSK 1697 16”. Studia Prawa Publicznego, nr 4(28) (grudzień):165-77. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.8.