Borecki, Paweł. 2020. „Odpowiedzialność kościelnych osób Prawnych Za Czyny Pedofilskie Duchownego – Wyrok Na Miarę Precedensu. Uwagi W Sprawie Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 31 Marca 2020 r., Sygn. II CSK 124/19”. Studia Prawa Publicznego, nr 3 (31) (październik):33-52. https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.2.