Mucha, Joanna. 2021. „Sprawozdanie Z IV Konferencji Szkoleniowej I VII Poznańskiego Salonu Mediacji «Ugoda Mediacyjna I Koszty mediacji», Poznań, 21 Października 2020 R.”. Studia Prawa Publicznego, nr 1(33) (marzec), 167-71. https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.10.