Wojtczak, Krystyna. 2021. „Tytuł Profesora W postępowaniu Przed Radą Doskonałości Naukowej”. Studia Prawa Publicznego, nr 2(34) (wrzesień):9-63. https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.1.